تدوین برنامه بازاریابی

تدوین برنامه بازاریابی چیست؟

Marketing plan  مجموعه ای است از فعالیت های هماهنگ برنامه ریزی شده به منظور دستیابی به اهداف مارکتینگ.

برنامه بازاریابی  یک نوع استراتژی است که توسط یک کمپانی برای افزایش فروش اتخاذ می شود.

 

طراحی یک برنامه بازاریابی

طراحی یک برنامه بازاریابی، حیاتی ترین بخش از هر کسب و کار است.

آژانس برندینگ ایده جهت تدوین یک برنامه بازاریابی موثر هشت گام زیر را طی میکند:

۱- تهیه یک بریف جامع

۲-توجه به ارزش ها، چشم انداز و ماموریت برند

۳- شناخت بازار و فضای رقابت

۴- شناسایی مشتریان هدف

۵- تعیین اهداف بازاریابی

۶- ارائه استراتژی بازاریابی

۷- تعیین بودجه بازاریابی

۸- تنظیم برنامه بازاریابی

 

برنامه بازاریابی، روش هایی را طرح ریزی می کند تا مخاطبان را جذب کند، نقطه ایده آل فروش را ترسیم نماید، تعیین قیمت کند و به دیگر مسائلی که مشتریان در آینده با آن ها مواجه خواهند شد، بپردازد.

پایش و تنظیم یک برنامه ریزی بازاریابی مدون از ضروریات هر کسب و کاری است و فعالیتی حرفه ای است که در آن باید از نظر متخصصان فن و کارشناسان بهره برد. مشاوران و متخصصین کار آزموده و مجرب در آژانس برندینگ ایده، شما را در این امر یاری خواهند داد.

برخی از مشتریان ما در حوزه تدوین برنامه بازاریابی