مشاوره تبلیغات چیست؟

مشاوره تبلیغات شامل یک فرآیند علمی است که از تحقیقات و پژوهش آغاز می شود و پس از طی مراحل تحلیلی به ارائه راهکار منجر می شود. یک مشاوره موثر تبلیغات وظیفه شفاف کردن ذهن سازمان را با توجه به داده های آماری ، تحلیل های علمی و مشاهدات عینی و تجربی بر عهده دارد.

مشاور تبلیغات کیست؟

مشاور تبلیغات کسی است که بینش و دانش وسیعی در بازاریابی و تبلیغات داشته باشد و با توجه به تخصص ها و دانش های مرتبط با تبلیغات مانند روابط عمومی،‌ ارتباطات، اقتصاد،‌ جامعه شناسی، ادبیات، فلسفه، زبان شناسی، روانشناسی و بازاریابی بتوانند برای برنامه ارتباطات بازاریابی شرکت به ویژه کمپین تبلیغات آن تصمیم سازی، تصمیم گیری و برنامه ریزی کند.بر اساس آمار در کشور آلمان برای هر ۱۳ نفر یک مشاور روانشناسی و برای هر شرکت به طور میانگین ۳ مشاور تبلیغات وجود دارد ولی طبق برخی از آمار در کشور ما برای هر ۲۵۰۰۰ نفر یک مشاور روانشناسی و به طور میانگین برای هر ۶۰۰ شرکت یک مشاور تبلیغات وجود دارد. این بدان معناست که شما حداقل با انتخاب یک مشاور تبلیغات ، فرصت بسیار مغتنمی را در جهت پیش قدم بودن از دیگر رقبا خواهید داشت.

مشاوره تبلیغات
به چه شکلی و در چه سطحی صورت می پذیرد؟
سطح اول : مشاوره ساعتی

در این شیوه مشاور فقط نقش یک راهنما را داشته و فقط در حد ساعات محدود مشاوره فرصت ارائه راهنمائی دارد . این شیوه ابتدائی ترین سطح مشاوره بوده و مشاور مجال و فرصت ورود به عمق مشکلات و تحلیل ریشه های آنها را ندارد . بهمین دلیل این شیوه معمولاً برای کسب و کار ها و شرکت های بسیار کوچک یا شرکت هائی که در مرحله راه اندازی هستند یا برای بررسی مشکلات موردی و سطحی شرکت ها توصیه می شود و مدت آن معمولاً بین سه تا هشت ساعت مشاوره می باشد .

سطح دوم : مشاوره ماهیانه / سالیانه

در این شیوه مشاور در ساعات مشخصی از ماه ( معمولا ۸ ساعت در ماه ) به مدت شش ماه تا یکسال در دفتر شرکت مشتری حضور یافته و با مشارکت مدیران آن شرکت جلسات مشاوره را برگزار می نمایند . در این شیوه مشاور نقش توصیه کننده ، برنامه ریز و ناظر را بر عهده دارد و بر اساس شناخت عمیقی که درون و بیرون شرکت مشتری کسب نموده است برای رفع مشکلات آن شرکت برنامه ریزی نموده و به مدیران آن شرکت در زمینه اجرای آن برنامه توصیه های لازم را ارائه داده و خود بر اجرای برنامه نظارت می نماید . این شیوه در سطح عمیق تری نسبت به شیوه قبل اجرا شده و برای برای رفع مشکلات و برنامه های توسعه ای بسیاری از شرکت ها مناسب و نتیجه بخش است و مدت آن معمولاً بین شش ماه تا یکسال بر حسب حجم فعالیت های شرکت کارفرما می باشد .

خدمات مشاوره تبلیغات در سطح دوم:

بررسی جایگاه واقعی سازمان از نظر فعالیت تبلیغاتی
ارائه خدمات مبتنی بر تحقیقات و شناخت از بازار و شیوه های بازاریابی
اثربخشی تبلیغات سازمان از طریق راه حلهای هوشمندانه و خلاق
بهبود ارتباطات شما با بازار هدف در جهت افزایش فروش و ترغیب مخاطبان به خرید و تبدیل آنها به مشتری
تحقیق و پژوهش و ارزیابی اثربخشی تبلیغات سازمان (گذشته ، حال ، آینده )
تدوین و ارزیابی اهداف تبلیغاتی سازمان تدوین کمپین های تبلیغاتی
نظارت بر عملکرد ، هزینه و زمان اجرایی کلیه پیمانکاران تبلیغاتی در تولید و رسانه
تشکیل کمیته تبلیغات سازمان و تنظیم صورت جلسات مرتبط با وظایف آن
شرکت در جلسات اتاق فکر و تشکیل گروه خلاقیت و تولید ایده
رصد فعالیت های تبلیغی رقبا و پیش بینی و تدوین استراتژی مبارزه تبلیغاتی

بنابراین شما هم اگر:

اگر از صرف هزینه ای سرسام آور و غیر اصولی در بخش تبلیغات سازمانتان به ستوه آمده اید …
اگر احساس می کنید که علیرغم وجود توانایی ها و پتاسیل های موجود ، سازمان شما به مخاطبان هدف معرفی نشده است …
اگر تاکنون همکاری با شرکت ها و مشاوران تبلیغاتی برای شما نتیجه بخش نبوده و احساس رضایتی از این موضوع ندارید
فرم درخواست جلسه مشاوره
برنامه یک صفحه ای توسعه بازار
آیا فعالیت های توسعه بازار سازمان شما توسط یک برنامه مشخص اجرا می شود؟


فرم درخواست جلسه مشاوره


[vntd_contact_form id=”4″]