مگاپارس

  هدف و استراتژی برند

  • هدف کلی این خدمات، معرفی پروژه پارس به عنوان یک مجموعه چند منظوره تفریحی و تجاری است که بسیاری از برندهای تجاری بنام ایران و جهان را کنار یکدیگر جمع کرده است.
  • انتظار می رود با اجرای این خدمات، امر برندینگ این مجموعه به بهترین نحو انجام شده و جذب شرکت های خوشنام ایرانی و خارجی به وسیله ترکیبی از روش های متنوع بازاریابی و ابزار آلات مناسب تبلیغاتی تسهیل گردد.
  • از دیگر اهداف خدمات پیشنهادی، برنامه ریزی اقدامات مورد نیاز برای فعالیت های پیش از افتتاح و برگزاری افتتاحیه است.
  • استراتژی اصلی این خدمات برای ورود به بازار، استراتژی تهاجمی خواهد بود.

 

مخاطبان

  • عامه مردم
  • برندهای تجاری معتبر
  • شرکت های خصوصی و دولتی

 

 شعار سازمانی برند

سبز، مدرن، خاص

 

شعارهای تبلیغاتی

سرمایه گذاری همیشه سبز

اولین مرکز تجاری سبز ایران

لوگو اولیه

لوگو مگا پارس

لوگو کنونی و پالت رنگی

مگاپارس

وب سایت

کمپین تبلیغاتی

طراحی داخلی دفتر فروش

طراحی هویت یکپارچه سازمانی (Corporate Identity)