برندهای آینده

برندهای آینده

از ۲۵ سال گذشته تا به امروز بخت با برندهای برتری بوده که هنوز هم در اوج مانده‌اند. همان‌طور که در مقدمه این کتاب به آن اشاره شد بیش از ۵۰ برند از باارزش‌ترین‌ها، بیشتر از ۵۰ سال است که به کار خود ادامه می‌دهند. با تغییرات جدید اقتصادی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده،…

بازگرداندن جایگاه از دست رفته برند

بازگرداندن جایگاه از دست رفته برند

جیم کالینز، نویسنده کتاب از خوب به عالی، در کتابش می‌گوید که شما برای ساختن یک شرکت بزرگ «باید دارای مجموعه‌ای از ارزش‌های اصلی باشید» که هرگز از آنها چشم‌پوشی نخواهیدکرد. اگر مایل نیستید که سود خود را قربانی کنید، اگر تمایلی ندارید تا برای آن ارزش‌ها رنج بکشید، پس نخواهید توانست شرکتی بزرگ بسازید.…