شش گام برای خلق استراتژی موفق کسب و کار

۶ گام برای خلق استراتژی موفق کسب و کار

استراتژی کسب و کار را معمولا این گونه تعریف می کنند: مجموعه ای از اعمال و تصمیم گیری هایی که به کارآفرینان در رسیدن به اهداف کسب و کاریشان کمک می کند؛   اما این ساده ترین تعریفی است که می توانیم درباره استراتژی کسب و کار ارائه دهیم. بگذارید با یک مثال موضوع را…