برندهای سنت گرا

برندهای سنت‌گرا

بر اساس تعریف، برندهای سنت‌گرا آن دسته برندهایی هستند که به سنت و میراثی پایبند مانده که برای آنها اعتبار و اعتماد به ارمغان آورده‌اند. در حقیقت این برندها اگر نه در طول قرون اما در طول دهه‌ها توانسته‌اند در بازار کشور خود گسترش یابند. پیش از آنکه مسیر برای برندهای دیگر باز شود، برندهای…