برندهای آینده

برندهای آینده

از ۲۵ سال گذشته تا به امروز بخت با برندهای برتری بوده که هنوز هم در اوج مانده‌اند. همان‌طور که در مقدمه این کتاب به آن اشاره شد بیش از ۵۰ برند از باارزش‌ترین‌ها، بیشتر از ۵۰ سال است که به کار خود ادامه می‌دهند. با تغییرات جدید اقتصادی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده،…