برندها در ترازنامه های مالی

برندها در ترازنامه های مالی

موج مالکیت‌های برند در اواخر دهه ۱۹۸۰ منجر به حسن شهرت زیادی برای آنها شد. در کشورهایی همچون انگلستان، فرانسه، استرالیا و نیوزیلند شناخت ارزش برندهای خریدنی به‌عنوان «دارایی‌های ناملموس قابل شناسایی» و قرار دادن آنها در ترازنامه مالی شرکت خریدار ممکن بوده و هست. این امر خود به حل مشکل حسن شهرت برند آن…