بورس لندن

برندها در ترازنامه های مالی

موج مالکیت‌های برند در اواخر دهه ۱۹۸۰ منجر به حسن شهرت زیادی برای آنها شد. در کشورهایی همچون انگلستان، فرانسه، استرالیا و نیوزیلند شناخت ارزش برندهای خریدنی به‌عنوان «دارایی‌های ناملموس قابل شناسایی» و قرار دادن آنها در ترازنامه مالی شرکت خریدار ممکن بوده و هست. این امر خود به حل مشکل حسن شهرت برند آن…