بیزینس استارت آپ چیست؟

بیزینس استارت آپ چیست؟

شما میتوانید یک کارفرما یا صاحب یک کسب و کار مشخص باشید. هر کسب و کاری که داشته باشید ضمن تبعیت از قوانین ثبت و دفتری کشور خودتان بیشتر بدنبال کسب موفقیت‌های تجاری و مالی هستید که مستلزم رعایت برخی نکات تجاری از جمله؛ ثبت قانونی دفتر یا شرکت، ثبت عنوان تجاری شرکت یا سازمان،…