هرآنچه بایستی درباره برندسازی بدانید(قسمت اول)

هرآنچه که بایستی درباره برندسازی بدانید!!(قسمت اول)

اگر تمامی صحبت هایی که در دنیای تجارت درباره برندسازی می شود به شما این احساس را می دهد که انگار دارید به یک کانال رادیویی خارجی زبان گوش می دهید، این مقاله تعریف روشنی برای تمام واژه هایی که در مکالمات برندسازی بکار می رود، ارائه می کند، در ضمن نگاهی هم به برندها…