روابط عمومی در دوران بحران

روابط عمومی در دوران بحران

موقعیتهای منفی همیشه مورد توجه روابط عمومی قرار گرفته‌اند و در بسیاری از موارد روابط عمومی توانسته از پس مشکلات برآید. سه موقعیت بحرانی می‌تواند شامل این موارد باشد: فاجعه اعتصاب تحقیقات ضدتراست هر شرکت بزرگ و کوچکی در بخش خصوصی به بیش از یکی از این موقعیتها گرفتار شده است. بسیاری از شرکتهای بزرگ…