ساختار آزانس تبلیغات چگونه است

 ساختار آژانس های تبلیغاتی چگونه است؟

همه آژانس های تبلیغاتی مهم دپارتمانی برای تبلیغات دارند. با این حال ممکن است ساختار چنین دپارتمانی در سازمانهای مختلف با یکدیگر تفاوت داشته باشد زیرا هرکدام بنا بر الزامات متناسب با نیازهای خود آن را توسعه می‌دهند. شکل اصلی ساختار آژانس های تبلیغاتی بر اساس موارد زیر است: عملکردهای تابع تبلیغات مانند کپی رایتینگ…

آژانس های تبلیغاتی

آژانس های تبلیغاتی

در این مطلب در مورد ساختار و عملکردهای مختلف آژانس های تبلیغاتی صحبت خواهیم کرد. “تبلیغات، کسب و کار سرگرم‌کننده‌ای است زیرا تنها یک کسب و کار نیست- نیمی از آن کسب و کار، یک چهارم آن تخصص و یک چهارم آن هنر است”. تبلیغات یکی از عملکردهای بازاریابی است و محصول را به سوی…