ساختار سازمانی روابط عمومی در بخش خصوصی

ساختار سازمانی روابط عمومی در بخش خصوصی

در این مقاله به بررسی ساختار سازمانی روابط عمومی در بخش خصوصی می پردازیم. برگزاری جلسات و جلسات توجیهی بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌ها نشریات روزنامه‌ها و خبرنامه‌ها و کتابچه‌های ویژه برنامه‌های سمعی و بصری و اینترنت کنفرانسها برنامه‌های مخصوص کارکنان مسائل ویژه برگزاری جلسات و جلسات توجیهی جلسه برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد. ساختار جلسه…