طراحی کاراکتر چیست؟

طراحی کاراکتر چیست؟

آیا طراحی شخصیت کار دشواری است؟ شاید بد نباشد نخست از تعریف کاراکتر شروع کنیم. منظور ما از کاراکتر همان شخصیت هایی است که توسط طراح برای ساخت انیمیشن یا کارتون و … ساخته  میشود.  اما در خصوص طراحی کاراکتر باید بگوئیم این مهم به موضوع داستانی بر می گردد که قرار است بر مبنای…