عناصر غیربصری یک برند

عناصر غیربصری یک برند

برای برخورداری از یک برند (نام تجاری موفق) علاوه بر ثبت علامت تجاری و نام تجاری سازمان یا کسب و کارتان و حتی خودتان به عنوان یک برند شخصی، همانطور که در مقاله پیشین عنوان شد نیازمند اخذ راهنمایی‌های لازم از مشاورین این امر یا حداقل آژانس‌هایی هستید که در این زمینه تخصص دارند.  چرا…