راهنمای خود مراقبتی برای مدیران بازاریابی

راهنمای خود مراقبتی برای مدیران بازاریابی

خود مراقبتی چیست؟ خود مراقبتی Self-care اصطلاحی است که به شکل سنتی برای توصیف اقدامات ابتکاری فرد برای سالم ماندن، پیشگیری از بیماری و کنترل بیماری های مزمن مورد استفاده قرار می گرفته است و شامل پوشش نیازهای اولیه مانند: خواب، غذا، آب و ارتباطات انسانی بوده است. در دهه گذشته، تعریف خود مراقبتی به…

افزایش اعتماد به نفس در مدیران بازاریابی

افزایش اعتماد به نفس در مدیران بازاریابی 

مزایای اعتماد به نفس در کار (اعتماد به نفس Self-confidence) کافی مزایای بسیاری به دنبال دارد. به عنوان یک مدیر بازاریابی شما را در ارائه عملکرد بهتر یاری می دهد و سبب پیشرفت و ترقی تان می شود. از سوی دیگر، شرمساری و کمبود اعتماد به نفس می تواند به طور جدی در تلاش های…