هویت برند چیست و معرفی ده هویت برند

هویت برند چیست و معرفی ۱۰ هویت برند معروف

چشمان خود را ببندید و به اولین برندی که به ذهنتان می رسد فکر کنید. چه چیزی در ذهن شما نقش میبندد؟  این چند برند چگونه به ذهن شما رسید و چه احساسی در شما ایجاد کرد؟ شاید  نخستین تصویر ذهنی شما عکس لوگوی آن برند بوده باشد یا شاید هم بسته بندی فوق العاده…