هویتهای داینامیک چگونه برندهای زنده خلق کنیم؟

هویتهای داینامیک – چگونه برندهای زنده خلق کنیم

 عناصر داینامیکی تا آنجایی که من می‌دانم، هر هویت از شش عنصر تشکیل شده است. یکی از آنها لوگو است. با رنگ و تایپوگرافی تعداد آن به سه می‌رسد و بعد نوبت عناصر گرافیکی، تصویری و زبان است. اینها روی هم سیستمی ‌را بوجود می‌آورند که هویت برند را می‌سازد. برای نمونه اپل، با یک…