هویت بصری برند چیست؟

هویت بصری برند چیست؟

هویت بصری برند کسب و کار یا صنعت شما، شامل مواردی شد که قرار است مخاطب یا مصرف کننده با دیدن آن یا شما را به یاد بیاورد یا عامل تاثیرگذار در انتخاب و خریدهای او باشد. میخواهد این عامل هویت بصری برند سازمان یا کسب و کار شما یک عکس خوراکی با رنگ آمیزی…