یکی از استراتژی های یک پروژه برندسازی طراحی هویت برند (brand identity) می باشند .همه تلاش های ما با درک و بیان استراتژی برند آغاز خواهد شد و آن چیزی که باعث بروز عینی و فیزیکی و احساسی استراتژی برند می شود ، هویت برند است . یک برنامه جامع هویت برند ، همه عناصر پراکنده برند را می گیرد و در یک سیستم کل و از قبل طراحی شده آنها را یکپارچه می سازد. برای این کار نیازمند یک برنامه (Plan) از پیش تعیین شده و محکم خواهید بود که در آن تمامی عناصر هویت برند شامل کانسپت، ادبیات برند، فرهنگ برند، هویت بصری و … مورد مطالعه و برنامه ریزی قرار گرفته باشد.

 

core-elements-brand-indentity-copy

 

یک برند کم هویت و بی اثر در هیچ کجایی کسب و کار شما را از رقبا متفاوت نمی کند. می خواهید دیده شوید ؟ مردم را از حضورتان آگاه تر سازید ؟ با آنها ارتباط برقرار کنید؟ کالا و خدمتتان را بفروشید؟ بدون داشتن هویت برند که کلید جایگاه سازی درست در بازار است ، نمی توانید . اما می توانید رو کمک ، دانش و تجربه ما حساب کنید .