این واژه ها هستند که می فروشند . کلمه ها تفاوت را خلق می کنند و می توانند شما را بخندانند ، بگریانند و یا وادار به خرید کنند . یک نوشته خوب می تواند هم قلب را متاثر سازد و هم ذهن را . آلبرت لاسکر ، پدر تبلیغات مدرن اعتقاد دارد که : مردم اگر نوشته شما را نخوانده باشند، چیزی را به خاطر نمی آورند و اگر شما را بخاطر نیاورند، به یقین محصولتان را نخواهند خرید. بر این اساس کپی‌رایتینگ دانش و هنری است برای کنار هم چیدن خلاقانه‌ی کلمه‌ها، هدف‌اش معرفی ایده‌ای، تجارتی، شخصی و… است تا از بین حجم عظیم تبلیغ‌ها و پیام‌ها، بیشتر از رقیب‌هایش مورد توجه قرار گیرد، خوانده شود، ارتباط بر قرار کند، علاقه‌مند کند و بفروشد. copywriting-tips

خدمات کپی رایتینگ در عناصر تبلیغاتی زیر می تواند تاثیر متفاوتی ایجاد کنند

هدلاین: عنوان آگهی، تیتر یا شعار تبلیغاتی آگهی

ایده‌ی بصری: ایده‌ی تصویری آگهی که می‌تواند مستقل از هدلاین یا وابسته به آن باشد.

متن آگهی: متن متقاعد‌کننده‌ای که به یکی از شیوه‌های اقناعی برای آگهی نوشته می‌شود.

اسلوگان: شعار تبلیغاتی کمپین که در رأس کمپین تبلیغاتی قرار می‌گیرد و کل کمپین بر اساس آن طراحی می‌شود.

 تگ‌لاین: شعار تبلیغاتی ثابت هر برند که همواره در زیر لوگو قرار می‌گیرد و امتیاز برند را بیان می‌کند.
سناریو و گفتار تبلیغات تلویزیونی و رادیویی
محتوای وب‌سایت و عناصر وابسطه به آن
محتوای ایمیل و پیامک ها

پست مستقیم: نامه‌ی مؤثر و متقاعدکننده‌ای که برای گروه مخاطب مشخصی نوشته می‌شود و برای ایشان ارسال می‌گردد.

فلایر: بروشور تک‌برگ که معمولاً برای توزیع در مکان‌های خاص یا عمومی نوشته می‌شود.
بروشور و کاتالوگ

رپرتاژ آگهی: گزارش تبلیغاتی که با لحن غیرتبلیغاتی نوشته می‌شود و به عنوان گزارش یا مقاله چاپ می‌شود.

سازگارسازی: تبدیل آگهی غیرفارسی به آگهی فارسی بطوری که پیام و میزان تأثیر آن تغییر نکند.

اغلب شرکت ها در روند آمادی سازی ابزارهای تبلیغاتی ، کمترین وقت و انرژی را بر روی مهم ترین عنصر یک پروژه تبلیغاتی که همان نگارش متون تبلیغاتی یا کپی رایتینگ است، می گذارد . به این دلیل است که متن تبلیغاتی در آگهی :

 

  •   تأثیر می‌گذارد، ولی تأثیرش هنوز به حداکثر نمی رسد.
  •   کامل است ولی معمولی است.
  •   بخش‌های مشخص یا نامشخصی نانوشته مانده است.
  •   محتوا انسجام کلی ندارد.
  •   اطلاعات خام را نپخته آورده‌ شده است.
  •   به اختصار و ایجاز لازم نرسیده‌ است.
  •   به زبان خود نوشته‌ایم، نه به زبان مخاطب.
  •   ساختار محتوا، مخاطب را درگیر نمی‌کند.
  •   برای جلب اعتماد مخاطب هنوز چیزی کم است و …

بر همین اساس است که اگر مخاطبان تبلیغ شما در هر رسانه ای اگر در پنج ثانیه نخست چیزی نظرشان را جلب نکند دیگر به آن توجهی نمی کنند، چرا که عنوان مهم ترین عامل یک متن تبلیغاتی است که ۹۰ درصد تاثیر یک آگهی محسوب می شود .