لوگوی شرکت فنی مهندسی انهار

تدوین استراتژی برند:

ارزش های برند

 • صداقت و شفافیت در ارائه خدمات
 • اخلاق مداری و احترام به انسان ها و حقوق آن ها
 • رعایت اصول و اخلاق حرفه ای
 • تعهد همیشگی در عمل به وعده ها و ارائه خدمات با کیفیت مطلوب
 • تعهد به رعایت نکات ایمنی و حفظ محیط زیست
 • اولویت رضایت مشتریان و تلاش برای برآورده ساختن انتظارات مشتریان
 • تعهد به مشارکت فعال، مستمر و دائمی برای عمل به مسئولیت های اجتماعی
 • حمایت و مراقبت از محیط زیست
 • رفتارهای اخلاقی و انسانی
 • خلاقیت و نوآوری
 • تکریم شخصیت ذینفعان
 • با اراده و انگیزه بخش
 • توجه به پاسخگویی
 • تلاش و پشتکار مستمر
 • توسعه مستمر دانش فنی
 • توجه به سلامت محوری
 • عمل به مسئولیت های اجتماعی

 

ویژگی های برند

 • انهار در بازار رقابت قدرتمند و یکتا است.
 • در حل مشکلات و رفع موانع اکوسیستم جنگجو و مستقل است.
 • در بازار رقابت دارای روحیه مبارز و شکست ناپذیر است.
 • در ارتباط به ذینفعان دارای روحیه منعطف است.
 • دارای دسترسی به چرخه کامل زنجیره تامین است.
 • اتخاذ رفتارها و تصمیمات منطقی بر اساس اصول و قواعد علمی.
 • همواره رو به پیشرفت و تعالی و ارتقای خویش است.

 

فوائد برند

 • انتقال حس ثبات و امنیت به تمام ذینفعان و کلیه اعضای زنجیره تامین
 • سودآوری مداوم برای کلیه اعضای شبکه زنجیره تامین در حوزه B2B

 

جایگاه ذهنی برند

بر اساس بررسی وضعیت رقبا و نیز دغدغه مخاطبان این صنعت، شرکت انهار بایستی به عنوان یک پیمانکار متعهد به انسان و جامعه در اذهان کلیه ذیفعفان در حوزه پیمانکاران EPC شناخته شود.

 

وعده برند

 • ارائه به روزترین و اصولی ترین خدمات در فاز مهندسی و طراحی
 • نظارت بر تامین کنندگان، تحویل گیری تجهیزات، کالا و مواد در فاز خرید و ساخت یا تامین و تدارکات فراهم آوری و تخصیص بهینه به منظور اجرای اثربخش فرآیندها در فاز اجرا و نصب