طراحی پوسترهای موسسه فرهنگی هنری ایده :

طراحی پوستر فستیوال بین المللی دوربین های دیجیتال :

طراحی پوستر شرکت ماشین های بتن سازی :

طراحی پوستر نمایشگاه بین المللی فرش ایرانی :

طراحی آگهی تبلیغاتی محصولات دارویی دامی:

طراحی پوستر قلم انسولین Novopen برای بیماران دیابتی:

طراحی آگهی های تبلیغاتی بانک کشاورزی:

طراحی آگهی های تبلیغاتی همراه اول:

طراحی آگهی تبلیغاتی شرکت خدمات الماس:

طراحی پوستر شرکت اکبریه: