آموزش ترویجی چیست؟

آموزش ترویجی چیست؟ (بررسی آموزش ترویجی در هند)

نوع قابل انعطاف و پویای تحصیلات آن نوع آموزشی است که بتواند در هر کجایی در خدمت مردم باشد. این نوع آموزش علاوه بر توسعه فردی به تمام مؤلفه‌های اجتماع نیز کمک می‌کند. این ویژگیها و صلاحیتها مناسب طرفداران آموزش ترویجی است. توسعه و تکمیل آموزش به فرایند انتقال تکنولوژی سیستم علمی برای گروههای هدف…