چگونه آژانس تبلیغاتی خود را انتخاب کنیم؟

چگونه آژانس تبلیغاتی خود را انتخاب کنیم؟

انتخاب آژانس تبلیغاتی مناسب   گزینش و انتخاب همواره یکی از موضوعات مطرح در عرصه های مختلف از جمله صنعت بوده است. گزینش نیروی انسانی، انتخاب منابع، انتخاب تکنولوژی، گزینش استراتژی های مختلف، و … همگی موضوعاتی هستند که مدیران را به خود مشغول کرده و همواره تلاش می نمایند که بتوانند با کمک ابزارهای علمی و به…