برندها به عنوان دارایی کسب و کار

برندها به‌ عنوان دارایی کسب‌وکار

ارزش کسب‌وکاری که صاحب برندی قوی باشد مسلم است. برندهایی که به وعده خود عمل می‌کنند، خریداران وفادار را به دفعات به سوی خود می‌کشانند. سودی که عاید صاحب برند می‌شود در این است که می‌تواند جریان نقدی کسب‌وکار را پیش‌بینی کرده و به این ترتیب با اعتماد به نفس بیشتری توسعه کسب‌وکار را طرح‌ریزی…