قانون 70/30- واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

۷۰/۳۰Rule – Glossary

منظور ۷۰ درصد هماهنگی و ۳۰ درصد انعطا ف پذیری است.

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ