ارتباطات رسانه ای - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Above-the-line communication – Glossary

رسانه هایی که در آنها نتیجه ها قابل اندازه گیری هستند

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ