مدیریت نظارت و برنامه ریزی _ واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازاریابی

واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی

Account management – Glossary

واحدی در شرکت‌های تبلیغاتی که وظیفه نظارت بر انجام کلیه مراحل از برنامه ریزی تا اجرای پروژه‌های مشتریان را بر عهده دارد و پرسنل آن واسط بین مشتریان و شرکت به منظور نیل به اهداف فوق می‌باشند.

Account management

 

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند

برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی تبلیغات و بازاریابی از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی تبلیغات و بازاریابی

 

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی