ارزش افزوده - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Added-Value – Glossary

مزیت مشهود یا غیرمشهود ایجاد شده توسط محصول یا خدمت که عموماً مستلزم قیمت بالاتری است

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ