غيرمؤثر بودن تبليغات - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Advertising Wear Out – Glossary

هنگامی است که مصرف کنندگان به یک پیام تبلیغی  بی تفاوت می شوند

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ