بازاريابی وابستگی - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Affinity Marketing – Glossary

کوشش های وابستگی برخلاف بازاریابی وفاداری هیچ نوع مبادله اقتصادی را نشان نمی دهد

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ