مناقصه همکاری تبلیغاتی_ واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازاریابی

واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی

Agency pitch – Glossary

مدلی که براساس آن یک مشتری اقدام به انتخاب و گزینش همکار و یا همکاران خود در عرصه تبلیغات می نماید که می تواند بصورت مسابقه ای برای حل مسئله واقعی و یا یک طرح مسئله صوری انجام گردد.

Agency pitch

 

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند

برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی تبلیغات و بازاریابی از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی تبلیغات و بازاریابی

 

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی