تجزيه و تحليل سبك زندگی؛ فعاليت ها، علاقه ها و عقايد - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

AIO’s (Activities, Interests, and Opinions) – Glossary

این متغیرها شامل فعالیت ها، علاقه ها و عقاید هستند

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ