سفيران - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Ambassadors – Glossary

از هر کارمند انتظار می رود تا ارزش های نام تجاری را زنده نگه دارد، اما سفیران نام تجاری ارزش های آن را در سرتاسر سازمان ترویج می کنند.

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ