معماری برند - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Architecture – Glossary

راه و روش ترکیب و نام گذاری نام های تجاری شرکت و چگونگی ارتباط همه اسامی تجاری بایکدیگر ست.

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ