دارايی - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Asset – Glossary

سه نوع دارایی وجود دارد: دارایی جاری، ثابت و نامشهود

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ