تداعی ها - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Associations – Glossary

احساسات مثبت و منفی و اعتقادها یا دانشی که مصرف کنندگان درباره نام تجاری دارند؛ خواه آن را بخرند یا نخرند

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ