نگرش - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Attitude – Glossary

یک ارزیابی با دوام و ماندنی، اما کلی از یک موضوع است

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ