ويژگی ها - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Attributes – Glossary

ویژگی ها، خصوصیات شرکت، محصول یا خدمت هستند که می توانند کارکردی یا احساسی باشند.

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ