بازرسی - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Audit – Glossary

بازرسی نام تجاری به ویژه به عملکرد، ارتباطات بیرونی و درونی سازمان، تجربه مشتری و غیره رسیدگی می کند.

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ