زیر خط_ واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازارایابی

واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی

Below the line(BTL) – Glossary

کلیه فعالیت‌هایی که جهت ترویج محصول و خدمات در آن‌ها از رسانه‌های جمعی استفاده نمی‌گردد.

 

Below the line(BTL)

 

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند

برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی تبلیغات و بازاریابی از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی تبلیغات و بازاریابی

 

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی