طوفان فكری - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Brainstorming – Glossary

بعد از ارائه یک مسأله یا فرصت، ذی نفعان، کارشناسان مربوط و یا شرکت کنندگان کاملاً بی طرف برای اجرای یک« جلسه طوفان فکری » و بحث آزاد دور هم جمع می شوند.

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ