تجربه کاربری هماهنگ با برند – واژه نامه تخصصی رابط کاربری

واژه نامه تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری

Brand-Aligned User Experience – Glossary

تجربه کاربری که با مفهوم، ظاهر و هویت برند سازگاری دارد
UI

مثال :

“طراحی رابط کاربری با استفاده از رنگ‌ها، فونت‌ها و المان‌هایی که با برند سازگارند”

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی رابط کاربری و تجربه کاربری