بينش های ارزش ويژه نام تجاری - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Brand Equity Insights – Glossary

یک ارزیابی کمّی از دانش (آشنایی، آگاهی، ارتباط)، تمایز (شخصیت نام تجاری ) و تعهد (اعتبار، وفاداری و رضایت)

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ