ماهيت نام تجاری (شخصيت) - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Brand Essence (Personality) – Glossary

قوی ترین ماهیت های نام تجاری، در یک نیاز اساسی مشتری خلاصه می شوند.

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ