ماهيت برند - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Brand Essence – Glossary

مجموع ویژگی ها و مزایای نامشهود است؛ خصوصیات اصلی ای که یک نام تجاری را توصیف و متمایز میکند.

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ