رهنمودها يا خطوط راهنمای نام تجاری - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Brand Guidelines – Glossary

شامل چشم اندازها و ارزش ها، ملزومات طراحی و آگهی، بیانیه های استراتژی و تثبیت موقعیت و حتی کتابچه راهنما.

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ