تصویر نام تجاری یا نام برند _ واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازاریابی

واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی

Brand image – Glossary

 

مجموعه‌ای از برداشت‌ها ، باورها و ذهنیت‌هایی است که مشتریان از یک برند دارند که موجب شکل یافتن رویکرد ایشان نسبت به آن در هنگام تصمیم به خرید است.

تصویر نام تجاری یا نام برند - واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازاریابی-min

 

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند

برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی تبلیغات و بازاریابی از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی تبلیغات و بازاریابی

 

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی تبلیغات و بازار یابی