خط مشی نام تجاری - واژه نامه تخصصی برندینگ

واژه نامه تخصصی برندینگ

Brand Platform – Glossary

شامل مواردی مانند :
چشم انداز نام تجاری ، مأموریت نام تجاری ، ارزش های نام تجاری ، شخصیت نام تجاری و لحن برندمی باشد

branding

📌 فقط برای شما دوست علاقه مند برای مطالعه بیشتر در رابطه با مفاهیم تخصصی رابط کاربری از مقالات ما در مجله تخصصی ایده استفاده نمایید : مقالات تخصصی برندینگ

🏷️مشاهده سایر عبارات در واژه نامه تخصصی برندینگ